เกี่ยวกับเรา

เราเป็นบริษัทที่รับออกแบบ และพัฒนาระบบ


        บริษัท สะบาย ไอที จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2554 เราเป็นบริษัทที่ให้บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบงาน   และเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมที่มีความทันสมัย นอกจากนี้เราได้มีการออกแบบระบบที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน ทำให้ธุรกิจลดปัญหาในการดำเนินกิจการ การบริหารงาน ลดต้นทุน และช่วยทำให้เกิดการลื่นไหลไม่ติดขัด เราให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับธุระกิจ

        เรามีระบบ SIMS ซึ่งได้มีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยระบบ SIMS เป็นระบบกึ่งสำเร็จรูป โดยสามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันที หรือ ลูกค้าสามารถแจ้งให้ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือแก้ไขระบบ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการลูกค้าได้ โดยกระบวนการปรับแก้ไข บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บรวบรวมความต้องการลูกค้า นำมาปรับแก้ไขระบบ พัฒนาระบบงานเพิ่ม จัดทำ/แก้ไขรายงาน ทำให้ลูกค้าได้ระบบงานที่ตรงกับความต้องการ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโครงสร้างการพัฒนาระบบใหม่
รูปแบบโปรแกรมใหม่ Web Application และ Mobile Application สามารถติดตามผลงาน เร็วๆ นี้


หมายเหตุ:
สำหรับระบบอ้อย (โรงงานน้ำตาล) จะอยู่ใน หมวด Farmer Management เพิ่มความสามารถใหม่รองรับพืชชนิดอื่นๆ เช่น ข้าว, มันสําปะหลัง เป็นต้น
โครงสร้างการพัฒนาระบบ SIMS (คลิก)
รูปแบบหน้าจอการเข้าใช้งานระบบ SIMS Web (คลิก)
รูปแบบโปรแกรมตัวอย่างใน SIMS Mobile (คลิก)