ประวัติผลงานของเรา


ธุรกิจน้ำมัน


บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ธุรกิจโรงงานน้ำตาล

บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล อ.ด่านช้าง

บริษัท น้ำตาลเริ่มอุดม 2555 จำกัด


อื่นๆ

บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด

บริษัท เกษตรทิตย์ จำกัด