เกี่ยวกับเรา

เราเป็นบริษัทที่รับออกแบบ และพัฒนาระบบ


        บริษัท สะบาย ไอที จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2554 เราเป็นบริษัทที่ให้บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบงาน   และเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมที่มีความทันสมัย นอกจากนี้เราได้มีการออกแบบระบบที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน ทำให้ธุรกิจลดปัญหาในการดำเนินกิจการ การบริหารงาน ลดต้นทุน และช่วยทำให้เกิดการลื่นไหลไม่ติดขัด เราให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับธุระกิจ

        เรามีระบบ SIMS ซึ่งได้มีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยระบบ SIMS เป็นระบบกึ่งสำเร็จรูป โดยสามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันที หรือ ลูกค้าสามารถแจ้งให้ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือแก้ไขระบบ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการลูกค้าได้ โดยกระบวนการปรับแก้ไข บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บรวบรวมความต้องการลูกค้า นำมาปรับแก้ไขระบบ พัฒนาระบบงานเพิ่ม จัดทำ/แก้ไขรายงาน ทำให้ลูกค้าได้ระบบงานที่ตรงกับความต้องการ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดดาวน์โหลดฟรี SIMS Mobile Application
เฉพาะระบบปฏิบัติการ Android ส่วน IOS ยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลด


คลิกเพื่อ Link ไปที่ Play Store


เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมและเปิดใช้งาน จะแสดงหน้าจอสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ใช้งานระบบ SIMS จะต้องทำการ Login in เพื่อเข้าสู่ระบบ
โดยคลิกที่เมนู หน้าหลัก และเลือกเข้าสู่ระบบ  ปัจจุบันมีระบบย่อย และแยกสิทธิ์การเข้าใช้งาน
เมื่อทำการ Login เข้าระบบแล้วระบบจะจดจำหน้าจอการเข้าใช้งานโดยไม่ต้อง Login ใหม่จนกว่าจะทำออกจากระบบ

ระบบอ้อย ระบบมันสัมปะหลัง ระบบน้ำมัน/สถานีบริการ
- ชาวไร่

- เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

- หัวหน้าเขต

- ผู้จัดการ/ผู้บริหาร

- ชาวไร่

- เจ้าหน้าที่

- สมาชิก

- สถานประกอบการ

- เจ้าหน้าที่
หมายเหตุ
สำหรับลูกค้าบริษัท สามารถแจ้งความต้องการ เพื่อพัฒนาระบบงานเพิ่มภายในระบบ SIMS ได้ตามความต้องการของลูกค้า


โครงสร้างการพัฒนาระบบใหม่
รูปแบบโปรแกรมใหม่ Web Application และ Mobile Application


หมายเหตุ
สำหรับระบบอ้อย (โรงงานน้ำตาล) จะอยู่ใน หมวด Farmer Management เพิ่มความสามารถใหม่รองรับพืชชนิดอื่นๆ เช่น ข้าว, มันสําปะหลัง เป็นต้น
โครงสร้างการพัฒนาระบบ SIMS (คลิก)
หน้าจอการเข้าใช้งานระบบ SIMS Web (คลิก)
โปรแกรมตัวอย่างใน SIMS Mobile (คลิก)